Friends of PNS / Vriende van PNS

School:

L Mokonyane and V Damon help on a daily basis and helps with preparations as well as serving food to the needy learners during breaks.

Donars:

S Pretorius – Donate groceries
R Hamer – Donate groceries
E Erasmus – Donate groceries
L Jordaan – Prepares a meal for learners every Friday
E Prinsloo – Prepares a meal every Wednesday and provides fruit

Food parcels are made on a daily basis.  Perishables are donated by Department of Social Development.

__________________________________________________________________________________________________

Skool:

L Mokonyane en V damon help op ‘n daaglikse basis met die voorbereiding en uitdeel van kos an behoeftige leerders gedurende pouses.

Donateurs:

S Pretorius – Verskaf kruideniersware
R Hamer – Verskaf kruideniersware
E Erasmus – Verskaf kruideniersware
L Jordaan – Berei op Vrydae ‘n maaltyd voor vir die leerders
E Prinsloo – Berei op Woensdae ‘n maaltyd voor vir die leerders en verskaf vrugte