Mission and Vision / Missie en Visie

VISION

Realising of potential.

MISSION

Excellent personal development.

Holistic personal development of: Responsibility and Respect.

______________________________________________________________________________

VISIE

Ontginning van potensiaal

MISSIE

Voortreflike persoonsontwikkeling

Holistiese persoonsontwikkeling van:  verantwoordelikheid en respek