Culture / Kultuur

REVUE

The Revue group of Prospectus Novus School exists since 1998. This group developed from the previous school choir as the result of our learners love for song, rhythm and movement. The Revue group exists out of 50 members from grade 1-8.

Some of these learners have reached high levels in the Performing Arts, after their talents were discovered in the Revue. There are pupils that received drama and music bursaries and participated in the SA Dancing Championships. Others even had the privilege to perform individually in different  theatres. There was even a learner who was an actor in a television show.

The Revue promotes a positive image of Prospectus Novus School.

The Revue group participates at many Cultural festivals in Pretoria. They are also part of the Tshwane Youth Festival for 15 years. This festival is being held at the State Theatre every year, all about 200 schools take part in this talent festival each year.

In 2023 the Revue won the LSEN trophy for the best LSEN Revue at the Kaleidoscope competition.

The Revue has a new theme each year. In 2024 the theme is “Alice in Wonderland’’.

They will perform again at the Kaleidoscope competition at the State Theatre in August 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Revuegroep van Prospectus Novus Skool bestaan sedert 1998. Die groep het ontwikkel uit die vorige koor as ‘n resultaat van die leerders se liefde vir
musiek, ritme en beweging. Die Revue groep bestaan uit ongeveer 50 leerders van Gr 1 – 8.

Sommige van dié leerders het al hoë hoogtes bereik in die Uitvoerende Kunste nadat hul talent in die Revue ontdek is. Daar is leerlinge wat drama en
musiek beurse ontvang het, asook deelgeneem het aan die SA Danskampioenskappe. Ander het die voorreg gehad om individueel in verskillende teaters op
te tree. Daar is ook ‘n leerder wat ‘n rol in ‘n televisiereeks gespeel het.

Die Revue bevorder die beeld van Prospectus Novus Skool.

Die Revue neem vir baie jare deel aan verskillende Kultuur feeste in Pretoria. Hulle is ook deel van die Tshwane Youth Festival vir 15 jaar. Die fees word elke
jaar in die Staatsteater gehou.

Ongeveer 200 skole neem daaraan deel.

In 2023 het die Revue die LSEN trofee vir die beste LSEN Revue by die Kaleidoscope kompetisie verower.

Die het elke jaar ‘n nuwe tema. Vir 2024 is die tema “Alice in Wonderland”.

In Augustus 2024 gaan die Revue weer deelneem aan die Kaleidoskoop kompetisie.