Culture / Kultuur

REVUE

The Revue group of Prospectus Novus School exists since 1998.   This group developed from the previous choir as a result of our learner’s love for song, rhythm and movement.   The Revue group exists out of 60 members from Grade 1 – 7.

From these learners, quite a few have reached high levels in the Arts, after their talents were discovered.  Some received drama and music bursaries and participated in the SA Dancing Championships.  Others even had the privilege to perform in the Performer Theatre.

Through this talent, the learners are promoting a positive image of Prospectus Novus School in the public eye.

For many years the Revue group participated in a festival with other LSEN schools in “Kyk hoe rol die klanke”.  They also performed at the Tshwane Youth Festival for 11 consecutive years.  They received many invitations to perform at different choir festivals.  Every year there is a new theme, costumes and choreography.  Our theme this year is “Reach for the stars”. With interesting music, dance and rhythm, we portray our commitment to reach for our dreams for the future.

The Revue was chosen for the opening item of the Tshwane Youth Festival 2010.  This festival is being held in the State Theater for four weeks, with about two hundred different schools taking part in the festival.

Prospectus Novus Revue group even participated in a program with Rina Hugo and Elme.   It was a very enriching experience.  On 22 September 2018 they will perform at the Heritage Festival at the Voortrekker Monument. They also participated at the Wonderpark Liggiefees.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Revuegroep van Prospectus Novus Skool bestaan reeds van 1998 af.  Die groep is gevorm uit die vorige koor as ‘n resultaat van die leerders se liefde vir musiek, ritme en beweging.  Die Revuegroep bestaan uit 60 leerders van Graad 1-7.

Die Revuegroep het elke jaar by die “Kyk hoe rol die klanke”, ‘n koorfees vir LSEN-skole opgetree.  Die groep is ook vir elf agtereenvolgende jare gekies om by die Tswane Youth Festival in die Staatsteater op te tree.  Die groep word ook jaarliks uitgenooi na verskeie koorfeeste.

Soos elke jaar het die groep ‘n nuwe tema:  “Reach for the stars”.  Die tema, kostuums en choreografie word deur die Revue personeel self uitgewerk.  Die tema beeld vanjaar ons drome en visie vir die toekoms uit.

Die Tswane Youth festival word jaarliks in die Staatsteater gehou.  Die duur van die fees is ongeveer 4 weke, waartydens omtrent 200 skole optree.

Prospectus Novus se Revue het ook tydens ‘n program met Rina Hugo en Elme opgetree.  Dit was ‘n verrykende ervaring.  Vanjaar is ons genooi na die Wonderpark Liggiefees asook die Erfenisfees by die Voortrekker Monument.

Verskeie van ons leerders wat al ver in die kunste gevorder het, het hul talent by Prospectus Novus ontdek.  Sommige het o.a. drama en sangbeurse verwerf en sommige het al aan die S.A. Danskampioenskappe deelgeneem.  Daar was selfs lede wat die geleentheid gekry het om in die Performer Teater op te tree.

Die groep gee dus vir ons leerders ‘n geleentheid om hul talente en selfbeeld te ontwikkel asook ons skool se positiewe beeld uit te dra na die publiek.