Friends of PNS / Vriende van PNS

School:

Me M Mans and Me V Campher help with preparations as well as serving food to the needy learners during breaks on a daily basis.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skool:

Me M Mans en Me V Campher help op ‘n daaglikse basis met die voorbereiding en uitdeel van kos an behoeftige leerders gedurende pouses.