Intermediate Phase / Intermediêre Fase

INTRODUCTION

Research has shown that early intervention is essential when a child is experiencing developmental delays.  The Intermediary phase offers a safe, friendly and nurturing environment for learners with specific learning barriers and other related problems.  Appropriate teaching by motivated, well-qualified and experienced teachers and therapists, is essential in the early developmental years of a child’s life.  After a period of successful remediation at our school many learners are placed back in mainstream education.

WHAT MAKES US DIFFERENT?

 • Quality teaching in small classes (an average number of 20 learners).
 • Dedicated, well qualified teachers with experience in Special Education, Speech, Occupational and Psychotherapy in small groups.
 • A Pediatrician to attend to the physical and social needs of our learners.
 • Acceptance of all barriers to learning by adults and peers.
 • Well-equipped classrooms with appropriate learning material for each grade.
 • All classes are equipped with interactive Mimio facilities.
 • All grades follow the prescribed CAPS curriculum.

SPECIAL PROGRAMMES:

MATHEMATICS AND READING PROGRAMME

Learners attend Mathematics and reading programmes in another computer laboratory once a week to reinforce the skills that were taught in class.

REMEDIAL

Each teaching period is also a remedial period where the teachers analyse the learner’s mistakes in class work and attend to it immediately.  Learners attend group remedial sessions once a week where basic spelling programmes are used.

SPORT AND CULTURE

Learners are encouraged to take part in sport and cultural activities at school.  Our revue group performs at many functions with great distinction.  Our athletes take part in various athletics meetings during the first term.  Due to the fact that our learners come from all over Pretoria, we don’t take part in formally organised sport.

_____________________________________________________________________________________________________

INLEIDING

Dit is noodsaaklik dat leerders wat leerprobleme ondervind so vroeg moontlik gediagnoseer word sodat hulle optimale stimulasie kan ontvang in hul vormingsjare. Prospectus Novus Skool se Intermediêre Fase bied vir die leerders ‘n veilige, vriendelike en koesterende omgewing waarbinne hulle kan ontwikkel om hopenlik met selfvertroue teruggefasseer te word na hoofstroomskole, waar hul hul skoolloopbane met sukses kan voltooi. Onderrig deur ervare, goed gekwalifiseerde onderwysers en terapeute is noodsaaklik in die vroeë vormingsjare van ‘n leerder. Na ‘n tydperk van suksesvolle remediëring by Prospectus Novus is talle leerders reeds suksesvol teruggeplaas in hoofstroomskole.

WAT MAAK ONS ANDERS?

 • Ons bied kwaliteitonderrig in klein klasgroepe (gemiddeld 20 leerders per klas).
 • Toegewyde onderwysers met kwalifikasies of ervaring in Spesiale onderwys.
 • Spraak- en arbeidsterapeute en RO onderwysers wat leerders weekliks sien.
 • Aanvaarding van alle leerhindernisse deur volwassenes en portuurgroepe.
 • Goed toegeruste klaskamers met toepaslike leer- en onderrigmateriaal vir elke
  graad.
 • Alle klaskamers is toegerus met interaktiewe Mimio fasiliteite.
 • Alle grade volg die normale CAPS kurrikulum.

SPESIALE PROGRAMME:

LEES EN WISKUNDEPROGRAM
Daar is ook ‘n tweede rekenaarlokaal waar leerders weekliks spesiale lees- en Wiskundeprogramme volg waar hul vaardighede in lees en wiskunde uitgebrei word.

REMEDIËRING
Elke onderrigperiode is ook ‘n remediërende periode waartydens die onderwysers foute-analise van leerders se werk maak en dit op ‘n daaglikse basis aanspreek. Leerders ontvang egter ook weekliks groepsessies saam met die RO- onderwysers waar basiese spelprogramme gevolg word.

SPORT EN KULTUUR
Leerders word aangemoedig om deel te neem aan sport of aan ander aktiwiteite. Daar is ‘n puik revue-groep wat jaarliks tydens verskeie geleenthede optree. Ons leerders presteer ook baie goed by die jaarlikse atletiekbyeenkomste. As gevolg van vervoerprobleme en die feit dat ons leerders van oral oor Pretoria na ons skool kom, word daar nie georganiseerde sport aangebied nie.