Mission and Vision / Missie en Visie

VISION

Realising of potential.

MISSION

Excellent personal development and holistic personal development

of responsibility and respect

______________________________________________________________________________

VISIE

Ontginning van potensiaal

MISSIE

Voortreflike en holistiese persoonsontwikkeling

van verantwoordelikheid en respek