Mission and Vision / Missie en Visie

VISION

To create an innovative education environment where learners feel valued and inspired to reach their potential.

MISSION

We commit to excellent personal and holistic development through quality teaching and learning to protect and promote the educational rights of every learner.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISIE

Om ‘n innoverende onderwysomgewing te skep waar leerders waardevol en geïnspireerd voel om hul potensiaal te bereik.

MISSIE

Ons verbind ons tot uitnemende persoonlike en holistiese ontwikkeling deur kwaliteit onderrig en leer daar te stel, om die opvoedkundige regte van elke leerder te beskerm en te bevorder.