Sport

At Prospectus Novus School we kick start the year with an Inter-house Sport day. The day consists of three formal houses that compete against each other. The objective is to choose the best athletes for each house so that they can compete later in the year against other schools.

HOUSES
Asteroids Yellow
Jupiter Red
Supernova Blue

Learners and teachers were divided in the above mentioned groups.

During our Inter-house athletics day learners who excel in athletics compete in the following items:

• 100m sprints
• 200m sprints
• 400m sprints
• 1500m long distance
• Long jump
• Discus throw
• Shot put
• 60m and 80m sprints under 7 and under 8
• High jump
• 1200m long distance
• Grade R – Fun run, potato run, sack race
• 100m sprints for teachers
• 100m fun run for parents

PARTICIPATION IN ANNUAL COMPETITIONS

Inter-School Athletics meeting
TAVBO Prestige Athletics competition
SA Championship

SPORT – EXTRA MURAL ACTIVITIES

At Prospectus Novus School we offer different extra mural activities to learners on Thursdays to develop their physical ability, relaxed environment and to maintain a healthy lifestyle.

The activities consist of soccer, netball, cricket, chess and Eisteddfod.

Prospectus Novus School strives to develop all extra mural activities to increase participation and the passion for the sport.
________________________________________________________________________________________________
Jaarliks skop ons die jaar af met ‘n Interhuis atletiekbyeenkoms. Ons het drie formele huise wat teen mekaar kompeteer. Ons mikpunt is om die beste atlete uit die drie huise te identifiseer om gedurende die jaar teen ander skole deel te neem.

HUISE
Asteroids Geel
Jupiter Rooi
Supernova Blou

Leerders en onderwysers word ook verdeel in die drie bogenoemde groepe.

Die interhuis atletiek bestaan uit leerders wat gekies word volgens hul vermoë om beter te presteer op die gebied van atletiek.

Die Interhuis atletiek behels die volgende items:

• 100m naelloop
• 200m naelloop
• 400m naelloop
• 1500m langafstand
• Verspring
• Diskus
• Gewigstoot
• 60m en 80m naelloop vir o/7 en o/8
• Hoogspring
• 1200m langafstand
• 100m naelloop vir onderwysers
• Graad R-leerders – sakresies, aartappelresies, spontane hardloop
• 100m pret naelloop vir ouers

DEELNAME AAN JAARLIKSE BYEENKOMSTE:

Inter-skole Atletiekbyeenkoms
TAVBO Prestige Atletiekbyeenkoms
SA Atletiekbyeenkoms

SPORT – BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Prospectus Novus bied ook verskillende buitemuurse aktiwitete aan wat leerders blootstel aan fisiese ontwikkeling, ontspanning en om ‘n gesonde leefstyl te kweek.

Dit behels aktiwiteite soos sokker, netbal, krieket, skaak en Eisteddfod.

Prospectus Novus Skool poog om alle buitemuurse aktiwiteite uit te brei om sodoende massadeelname te vergroot en die passie vir sport aan te wakker!