Sport

At Prospectus Novus School we kick start the year with an Inter-house Sport day. The day consists of bundle sport where all learners can take part in the items they wish to do.

During our Inter-house athletics day learners who excel in athletics compete in the following items:

•  100m sprints
•  Long jump
•  Discus – only from u/13
•  Shot put
•  60m sprints for u/7 and u/8
•  High jump
•  800m
•  60m – Grade R & ASD
•  100m sprint for teachers
•  100m fun run for parents

PARTICIPATION IN ANNUAL COMPETITIONS

Inter-School Athletics meeting
TAVBO Prestige Athletics competition

SPORT – EXTRA MURAL ACTIVITIES

At Prospectus Novus School we offer different extra mural activities to learners on Thursdays to develop their physical ability, relaxed environment and to maintain a healthy lifestyle.

The activities consist of soccer, netball, cricket, chess and Eisteddfod.

Prospectus Novus School strives to develop all extra mural activities to increase participation and the passion for the sport.
________________________________________________________________________________________________
Jaarliks skop ons die jaar af met ‘n Interhuis atletiekbyeenkoms. Die dag bestaan uit bondelsport waar elke leerder kan deelneem aan enige item wat hulle wil.

Die interhuis atletiek bestaan uit leerders wat gekies word volgens hul vermoë om beter te presteer op die gebied van atletiek.

Die Interhuis atletiek behels die volgende items:

•  100m naelloop
•  800m
•  Verspring
•  Skyfwerp – vanaf 0/13
•  Diskus
•  Gewigstoot
•  60m – Grad R & ASD
•  Hoogspring
•  100m naellope vir onderwysers
•  100m pret naelloop vir ouers

DEELNAME AAN JAARLIKSE BYEENKOMSTE:

Inter-skole Atletiekbyeenkoms
TAVBO Prestige Atletiekbyeenkoms

SPORT – BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Prospectus Novus bied ook verskillende buitemuurse aktiwitete aan wat leerders blootstel aan fisiese ontwikkeling, ontspanning en om ‘n gesonde leefstyl te kweek.

Dit behels aktiwiteite soos sokker, netbal, krieket, skaak en Eisteddfod.

Prospectus Novus Skool poog om alle buitemuurse aktiwiteite uit te brei om sodoende massadeelname te vergroot en die passie vir sport aan te wakker!